Cafe IK » Blog Archive » İK’nın 3 Yıl Öncesi, Bugünü, 3 Yıl Sonrası

İK’nın 3 Yıl Öncesi, Bugünü, 3 Yıl Sonrası

Derya Gönüllü tarafından 04-03-2009 tarihinde (Anketler, Trendler, Örgütsel Gelişim, Ücret) kategorileri altında yazılmıştır.

Etiketler : , , , , ,

Dünya çapında “personel yönetimi ile ilgili faaliyet gösteren WFPMA, 2 yılda bir yapılan Dünya Kongresinin 10.yıl dönümü sebebiyle, İK sektöründe yaşanan en büyük sorunlar hakkında, dünya çapında bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmada katılımcılara, 3 yıl önce yaşadıkları sorunlar ile üç yıl sonra yaşayacaklarını öngördükleri sorunlar da soruldu.

Toplam 35′den fazla farklı ülkeden 200′ü aşkın firmanın katılımıyla gerçekleşen araştırmanın sonucuna göre yaşanan en büyük sorunlar değişim yönetimi (%48), liderlik geliştirme (%35) ve İK etkinliğinin ölçümü (%27) olarak belirlendi.

Değişim dinamikleri bölgesel ve kültürel olarak farklılıklar gösterse de değişime karşı yönetme becerisi tüm dünyada öne çıkan bir sorun. Araştırma sonucunda da 5 bölgeden dördünde en ciddi sıkıntıların bu konuda yaşandığı görülüyor. Değişim yönetiminin, İK uzmanlarının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi aşamasında ayrı bir konu olarak ele alınmaması, değişim yönetimi ve değişim sırasında personel yönetimi ile ilgili sorunlar yaşanmasına neden oluyor. 

Liderlik geliştirme de İK uzmanlarını oldukça sıkıntıya sokan bir sorun. Burada şirketin gelecekteki başarısı için potansiyel liderleri belirleme ve geliştirme çalışmalarını, şirketin içinde bulunduğu durumdaki personel yönetimindeki dengeleri bozmadan yürütmesi gerekiyor. Tahmin edilebileceği gibi bu aşamalar oldukça hassas dengeler gerektiriyor. Ayrıca lider yetiştirmek için harcanan emekler göz önüne alındığı zaman, doğru pozisyonlar için doğru kişilerin yetiştirilmesi de çok önemli bir nokta.

İK etkinliğinin ölçülebilmesi ile ilgili sıkıntılar ise geçmiş dönemlere göre öne çıkan yeni bir problem. Aslında bu konunun bir sorun olarak gündeme geliyor olması firmaların İK etkinliklerini, eskiden olduğu gibi yönetimsel bir fonksiyon olarak değil, organizasyon içerisinde gerçek bir stratejik ortak olarak kabul ettiklerinin bir göstergesi. Bu yeni bakış açısı ile İK etkinliğinin, eskisi gibi işi ne kadar anladığı ile ölçülebilmesi mümkün olmadığı için ölçüm dinamikleri de yeniden yorumlanmak durumunda kalıyor.

3 Yıl Önce, Bugün ve 3 yıl Sonra

Araştırmaya katılan firmaların 3 yıl önce yaşadıkları sorunlar değerlendirildiğinde öne çıkanlar sırasıyla değişim yönetimi (%36), ücret (%31) ve liderlik geliştirme (%24) iken, 3 yıl sonra ön gördükleri sorunlar organizasyonel etkinlik (%39), liderlik geliştirme (%33) ve değişim yönetimi (%28) olarak görülüyor. Araştırma sonucunda İK sektöründe dünya çapında öne çıkan sorunlar ve yüzdeleri aşağıdaki gibidir.

SORUN          3 yıl önce   Bugün  3 yıl sonra
Yan Haklar (Sağlık ve refah %10 %13 %13
Emeklilik (Fayda ve maliyetleri) % 3 %9 %  5
Değişim Yönetimi         %36 %48 %28
Ücret %31 % 24 %15
Çalışanı Ödüllendirmek                                          %13 %12 %12
İK etkinlik Ölçümü                              %13 % 27 % 17
İK teknoloji seçimi ve uygulanması % 13 % 9 % 5
Endüstriyel İlişkiler % 12 % 7 % 8
Liderlik gelişimi % 24 % 35 % 33
Öğrenme ve gelişim % 23 %19 % 19
Yasal/ Düzenleyici uyumluluklar %  8 % 7 %  5
İşletme yapılandırılması % 16 %11 % 6
Organizasyonel Etkinlik        % 23 % 25 % 39
Diğer % 5 % 7 % 4
Outsourcing                                                     % 15 % 8 % 8
Personel: Uluslararası Mobilite                               % 7 % 4 % 13
Personel: İşe alım & yetenekli yerel iş gücü          % 22 % 24 % 24
Personel: Şirkette tutabilme                                   % 15 % 16 % 23
Sucession Planning                                                   % 8 % 20 % 21

Ücret Yönetimi, globalleşen dünyada firmaların birleşmeleri, global rekabet gibi pek çok dinamik nedeniyle ciddi bir sorun olarak öne çıkıyordu. Günümüzde  aynı sorunlar devam etmekle birlikte gerek sisteme alışıldığından gerekse diğer problemlerin öne çıkmasından dolayı önümüzdeki yıllarda ücret sorununun birinci sıradan dokuzuncu sıraya kayacağı görülüyor.

İK etkinliklerini ölçümü ise yerini organizasyonsal başarının ölçülmesine bırakacak. Bu da İK’nın tam olarak stratejik bir ortak olarak kabul edileceğinin bir göstergesi.  Bunların yanında endüstriyel ilişkiler, personelin uluslararası dolaşım sorunu, iyi personelin şirkette tutulması ve planlama başarısı gibi konular da İK’yı daha çok meşgul edecek sorunlar olarak karşımıza çıkıyor.

Zaman Dağılımı

Araştırmanın diğer bir bölümü, İK uzmanlarının zamanlarını Akademisyen David Ulrich’in belirlediği 5 farklı rol arasında nasıl paylaştırdığı ile ilgili. Sonuçlara göre, İK uzmanları zamanlarının %24′ünü üst düzey yöneticilerin strateji planlarına yardım etmeye (stratejik planlama), %23′ünü geleneksel İK alanı olan idari işlere, %16′sını çalışanların şirkete bağlılığını ve verimliliklerini arttırmaya, %19′unu şirket işleyişinin ve kültürünün değişime uyumluluğunu arttırmaya, %18′ini ise bir koç, lider ya da tasarımcı gibi fark yaratmaya çalışmaya ayırıyor.

İlgili yazılar