Cafe IK » Blog Archive » Yeni Maaş Artışı Trendleri

Yeni Maaş Artışı Trendleri

Derya Gönüllü tarafından 08-02-2009 tarihinde (Trendler, Ücret) kategorileri altında yazılmıştır.

Etiketler :

İnsan Kaynakları konusunda internet üzerinde yapılan araştırmalarda genellikle maaş konusu öne çıkar. Eskiden sıkça kullanılan sabit maaş artışı uygulamaları hem düşük performanslı çalışanları gereksizce ödüllendirdiği, hem de üstün performans gösterenlere yeterli ödül imkanı tanımadığı için bugünlerde yavaş yavaş bir kenara bırakılmaya başlanıyor.

İnsan Kaynakları uzmanı Susan M. Heathfield’ın maaş artışı konusunda bir araya getirdiği noktalar, bu konuyu daha iyi açıklamaya yardımcı olabilir;

 • Şirketler, yönetim kurulunun ve yöneticilerin de hem fikir oldukları bir maaş felsefesi geliştirmeliler.
 • Özellikle terfi imkanlarının kısıtlı olduğu firmalarda, maaş felsefesi geniş bir ücret yelpazesi üzerine kurulmalıdır.
 • Maaş felsefesinde ölçülebilir ve tutarlı bir prim yapısı faydalı olacaktır. Bu durumda sabit maaş artışından ziyade, belirlenmiş hedeflere ulaşıldığı durumlar için prim dağıtımlarına özen gösterilmesi tavsiye edilir.
 • Prim sisteminde aynı zamanda hem bireylerin, hem de kurumların hedeflerine ulaşılması ödüllendirilmelidir.
 • Gerçekçi hedefler oluşturulmalı ve sonuçların başarının bir yansıması olduğu herkesçe anlaşılabilir olmalıdır.
 • Primin ağırlığı, tüm hedef içerisindeki önemi oranlanarak belirlenmeli ve sonradan prim ayarlamasına gitmek son çare olarak düşünülmelidir.

Sınırsız bir bütçeye sahip olmayan firmalar için prim konusu hassas bir şekilde ele alınmalı ve iş yaşamı kalitesini arttıracak ek faydaların da birer ödül olduğu unutulmamalıdır. Çalışanların da bunu fark edebilmesi için aşağıdaki noktalara dikkat edilmesinde fayda var;

 • Büyük miktarlarda tek seferde verilen primlerin, ciddi ve kayda değer sonuçların karşılığı olduğu herkesçe bilinmelidir.
 • Buna alternatif olarak hedefe ulaşmadan önce, ufak primler ve teşekkür notlarıyla gösterilen çabanın fark edildiğini hissettirilebilir.
 • Kişisel eğitim, sigorta ve sağlık yardımları gibi kurum tarafından sağlanan ek faydaların fark edilmesi sağlanmalıdır.
 • Görev tanımları ve iş bölümü konusunda esneklik uygulanabilir.
 • Kurumsal eğitimlerin çalışanlara katkıları vurgulanabilir.
 • Kariyer olanaklarının ve terfilerin mümkün olduğunun gösterilmesi, yine motivasyon sağlayacak diğer bir konudur.

Günümüzde artık kurumlar, sabit maaş artışlarını büyük oranda kenara bırakarak, hedef odaklı ödüllendirme sistemlerine geçmeye başladılar. İleri görüşlü kurumlar, ileri görüşlü çalışanları ile birlikte prim sistemini ve iş yaşamı kalitesinin de bir ödül olduğunu her geçen gün daha çok benimsiyorlar.

İnsan Kaynakları konusunda internet üzerinde yapılan araştırmalarda genellikle maaş konusunu öne çıkar. Eskiden sıkça kullanılan sabit maaş artışı uygulamaları hem düşük performanslı çalışanları gereksizce ödüllendirdiği, hem de üstün performans gösterenlere yeterli ödül imkanı tanımadığı için bugünlerde yavaş yavaş bir kenara bırakılmaya başlanıyor.

İnsan Kaynakları uzmanı Susan M. Heathfield’ın maaş artışı konusunda bir araya getirdiği noktalar, bu konuyu daha iyi açıklamaya yardımcı olabilir;

 • Şirketler, yönetim kurulunun ve yöneticilerin de hem fikir oldukları bir maaş felsefesi geliştirmeliler.
 • Özellikle terfi imkanlarının kısıtlı olduğu firmalarda, maaş felsefesi geniş bir ücret yelpazesi üzerine kurulmalıdır.
 • Maaş felsefesinde ölçülebilir ve tutarlı bir prim yapısı faydalı olacaktır. Bu durumda sabit maaş artışından ziyade, belirlenmiş hedeflere ulaşıldığı durumlar için prim dağıtımlarına özen gösterilmesi tavsiye edilir.
 • Prim sisteminde aynı zamanda hem bireylerin, hem de kurumların hedeflerine ulaşılması ödüllendirilmelidir.
 • Gerçekçi hedefler oluşturulmalı ve sonuçların başarının bir yansıması olduğu herkesçe anlaşılabilir olmalıdır.
 • Primin ağırlığı, tüm hedef içerisindeki önemi oranlanarak belirlenmeli ve sonradan prim ayarlamasına gitmek son çare olarak düşünülmelidir.

Sınırsız bir bütçeye sahip olmayan firmalar için prim konusu hassas bir şekilde ele alınmalı ve iş yaşamı kalitesini arttıracak ek faydaların da birer ödül olduğu unutulmamalıdır. Çalışanların da bunu fark edebilmesi için aşağıdaki noktalara dikkat edilmesinde fayda var;

 • Büyük miktarlarda tek seferde verilen primlerin, ciddi ve kayda değer sonuçların karşılığı olduğu herkesçe bilinmelidir.
 • Buna alternatif olarak hedefe ulaşmadan önce, ufak primler ve teşekkür notlarıyla gösterilen çabanın fark edildiğini hissettirilebilir.
 • Kişisel eğitim, sigorta ve sağlık yardımları gibi kurum tarafından sağlanan ek faydaların fark edilmesi sağlanmalıdır.
 • Görev tanımları ve iş bölümü konusunda esneklik uygulanabilir.
 • Kurumsal eğitimlerin çalışanlara katkıları vurgulanabilir.
 • Kariyer olanaklarının ve terfilerin mümkün olduğunun gösterilmesi, yine motivasyon sağlayacak diğer bir konudur.

Günümüzde artık kurumlar, sabit maaş artışlarını büyük oranda kenara bırakarak, hedef odaklı ödüllendirme sistemlerine geçmeye başladılar. İleri görüşlü kurumlar, ileri görüşlü çalışanları ile birlikte prim sistemini ve iş yaşamı kalitesinin de bir ödül olduğunu her geçen gün daha çok benimsiyorlar.

İlgili yazılar